Strona poświęcona zaburzeniom słuchu i mowy

Badania słuchu

Podstawowe badania narządu słuchu

Audiometria Tonalna

Jest najpowszechniej stosowanym rodzajem badania słuchu. Za pomocą tonów czystych, podawanych na drodze powietrznej i kostnej możemy wyznaczyć krzywą progu słyszenia w zakresie częstotliwości słyszalnych, czyli tak zwany audiogram.
Z przeprowadzonego badania dowiemy się jaki jest rodzaj oraz stopień uszkodzenia narządu słuchu. Dzięki audiometrii możemy także dokonać pomiaru poziomu dyskomfortu (ang. UCL – Uncomfortable Level), umożliwiającego określenie szerokości pola słuchowego.

Audiometria impedancyjna

W skład audiometrii impedancyjnej wchodzi kilka badań, ale najczęściej wykonywana jest tympanometria oraz pomiar odruchów z mięśnia strzemiączkowego. Badanie jest proste
i szybkie w wykonaniu, nie wymaga współpracy pacjenta. Dostarcza informacji o funkcjonowaniu ucha środkowego, ucha wewnętrznego, nerwów czaszkowych VII i VIII, struktur pnia mózgu, jak również, umożliwia ocenę czynności trąbki słuchowej.

Otoemisja akustyczna

Obiektywne i nieinwazyjne badanie słuchu wykorzystywane w badaniach przesiewowych noworodków. Pomiar emisji otoakustycznych to także monitorowanie uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem, ototoksyczności leków, funkcji ślimaka
w operacjach neurootologicznych, a także diagnostyka szumów usznych, topodiagnostyka uszkodzeń słuchu
i wykrywanie głuchoty czynnościowej oraz symulacji niedosłuchu

Słuchowe potencjały wywołane

Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ang. ABR – Auditory Brainstem Response, BERA)
to badanie, które polega na rejestrowaniu czynności bioelektrycznej powstającej
w wyższych piętrach drogi słuchowej
(w pniu mózgu), w odpowiedzi na bodźce słuchowe podawane do ucha.
ABR pozwala określić miejsce uszkodzenia narządu słuchu (odnosząc się do innych badań słuchu), a także próg słyszenia u osób niewspółpracujących
np. noworodków.

"Mów sercem, a i głusi Cię zrozumieją"

Niedosłuch ma wpływ na zaburzenia mowy

Słuch jest jednym z narządów zmysłu i jest bardzo ważnym źródłem informacji. Za jego pośrednictwem poznajemy i jesteśmy w stanie kontrolować procesy, zdarzenia oraz zjawiska. Pomaga nam w lokalizowaniu przedmiotów w przestrzeni, a także postrzeganiu niewidocznych przedmiotów. To słuch, pozwala człowiekowi pełniej i szerzej poznać otaczającą go rzeczywistość.

  • Z badań słuchu przeprowadzonych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wśród uczniów ze szkoły podstawowej wynika, że nieprawidłowy wynik testów w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego uzyskało prawie 15% dzieci.
  • Według badań, problem z prawidłową wymową ma 78 % sześciolatków.

O mnie

Przesłany obraz

Anna Dębiec

Magister Logopedii z audiologią Dyplomowany Protetyk Słuchu
Na co dzień pracuję jako protetyk słuchu w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach. Nieobce są mi zaburzenia słuchu i związane z nimi wady wymowy. Moja praca jest moją pasją. Zapraszam do miłej lektury i współpracy.

REFERENCJE